ما در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی تجارب متعددی داریم. دینامیک سیالات محاسباتی شاخه ای از مکانیک سیالات می‌باشد که با بهره‌گیری از آنالیز عددی مسائل مختلفی را بررسی و حل می‌کند. امروزه از شبیه‌سازی های عددی در مسائل مختلفی به منظور پیش بینی رفتار سیال تحت شرایط واقعی بهره گرفته می‌شود. ما بهترین خدمات محاسباتی CFD را در طراحی سیستم های تهویه و مدیریت دود پارکینگ‌ها و سیستم های مدیریت دود ساختمان ارائه می‌دهیم. ما با استفاده از ابزار CFD توانایی بهینه کردن طرح های پیشنهادی شما عزیزان را داریم.