این دوره‌ آموزشی به صورت مجازی و از راه دور نیز برگزار میشود

 

نرم افزار کانتم(CONTAM)

نرم افزار کانتم یکی از پرکاربردترین و توانمندترین نرم افزارهای مدلسازی شبکه‌ای و تحلیل جریان هوا در ساختمان است. این نرم افزار توسط انستیتو ملی استاندارد و تکنولوژی ایالات‌متحده ((National Institute of Standards and Technology (NIST) توسعه یافته و از طریق وب سایت  www.NIST.gov  به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. از توانمندی‌ها و قابلیت‌های اصلی این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 -  تحلیل جریان هوا و مقادیر اختلاف فشار در ساختمان‌ها

2 -  تحلیل حرکت آلاینده‌ها در ساختمان‌ها

3 -  پیش بینی عوارض قرارگیری افراد در معرض آلاینده‌ها

نرم افزار کانتم پـرکاربردتـریـن نـرم افـزار در تـحـلـیـل سـیـسـتـم‌هـای کنترل دود و سامـانه‌های فشار مثبت مـحسوب میشود.

آنچه در این دوره آموزشی فراخواهید گرفت:

  •  مدل‌سازی ساختمان و شفتهای مورد نیاز در نرم افزار کانتم
  • درنظر گرفتن اثر باد در نرم افزار
  • خروجی گرفتن از نرم افزار
  • محاسبه ظرفیت و افت فشار فن های به کار رفته
  • استفاده از استاندارد bs و هندبوک مدیریت دود ashrae در محاسبات ظرفیت فن فشار مثبت
  • بررسی نکات کد BS EN 12101-6 (مربوط به فشار سازی فضاها)

در پایان یک نمونه فایل مدلسازی یک پروژه واقعی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

این دوره‌ آموزشی به صورت مجازی و از راه دور  و هم حضوری برگزار میشود

  • مدت دورهیک روز(5 ساعت)
  • مدرس: مهندس محمودی

فرم ثبت نام

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس(الزامی)

نام شرکت/سمت

تعداد افراد شرکت کننده در دوره

توضیحات