این دوره‌ آموزشی به صورت مجازی و از راه دور نیز برگزار میشود

 

در این دوره آموزشی ، مدل‌سازی CFD  یک پارکینگ واقعی با مساحت تقریبی 250 متر مربع آموزش داده خواهد شد.

در این دوره آموزشی 0 تا 100 آنچه در مدل‌سازی CFD سیستم تهویه پارکینگ با جت فن انجام می‌گیرد آموزش داده می‌شود.

در طراحی سیستم تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن، ابتدا باید کل پارکینگ بدون درنظر گرفتن جت فن ها مدلسازی شود. سپس با بررسی نتایج و مشخص شدن نقاط سکون موجود در پارکینگ(محل های تجمع گاز CO) باید جت‌فن‌ها جانمایی شوند.

در این دوره آموزشی ،مدل‌سازی CFD سیستم تهویه  پارکینگ ابتدا بدون در نظر گرفتن جت فن‌ها انجام می‌شود، در مرحله بعد مدل‌سازی با در نظر گرفتن تعداد 1 جت‌فن انجام می‌گیرد.

آنچه در پایان این دوره آموزشی فراخواهید گرفت:

  •  نحوه در نظر گرفتن آلاینده کربن مونوکسید (CO) و محاسبات مربوط به میزان تولید گاز CO 
  •  نحوه مدل‌سازی سه بعدی پارکینگ با استفاده از نرم‌افزار Autodesk inventor
  • نحوه مدل‌سازی جت فن کتابی و محوری
  •  نحوه مش زدن مسئله با استفاده از نرم‌افزار Fluent meshing 
  •  نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار(کانتورهای سرعت و میزان تجمع گاز CO ) 

نرم‌افزارهایی که در این دوره مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

1-Autodesk inventor

2-Ansys/Geometry

3-Ansys/Fluent meshing

4-Ansys/Fluent solver

5-Ansys/CFD post

این دوره‌ آموزشی به صورت مجازی و از راه دور و هم حضوری  برگزار میشود

  • مدت دورهدو روز(مجموعا 9 ساعت)
  • مدرس: مهندس محمودی

فرم ثبت نام

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس(الزامی)

نام شرکت/سمت

تعداد افراد شرکت کننده در دوره

توضیحات